Samurai set (cdr)

Rooster set 2 (cdr)

Pirates set 3 (cdr)

Leopard set (cdr)

Zombie set (cdr)

Witch set 3 (cdr)

Superhero 1 set (cdr)

Shark 3 set (cdr)

Russian Traditional Wears set (cdr)

Lumberjack set (cdr)

Jesus set (cdr)

Cute Unicorn set (cdr)